Start


Jag heter Bengt Grandelius, leg psykolog, samtalsterapeut med psykodynamisk inriktning, författare, föreläsare och senior internationell flygpsykolog.


Sedan mitten av 1980-talet har jag varit verksam som psykolog/psykoterapeut och handledare, framför allt i Stockholmsområdet och på Gotland. Jag har arbetar med psykosocialt och terapeutiskt behandlingsarbete med familjer, parrelationer, barn, ungdomar och vuxna.


År 1997 utkom den första upplagan av min omtalade och mycket uppskattade bok ”Att sätta gränser. Ett villkor för växande” (Natur och Kultur). Den utkom i förnyad utgåva 2006. Boken är slutsåld med finns som e-bok.


Jag är nu bosatt på Gotland sedan år 2000 och ännu privatkliniskt verksam på ön. Har fortsatt föreläsningsverksamhet runtom i landet, framför allt kring temat barns utveckling till vuxna. Men jag föreläser också kring vuxna människors villkor, om kommunikation mm.

Sedan 1986 har jag också varit verksam som internationell flygpsykolog med tyngdvikt på urval och lämplighetsbedömning.