Start

Jag heter Bengt Grandelius och är leg psykolog, familjeterapeut, författare och föreläsare.

 

Sedan mitten av 1980-talet har jag varit verksam som psykolog/psykoterapeut och handledare, framför allt i Stockholmsområdet. Jag har arbetar med psykosocialt och terapeutiskt behandlingsarbete med familjer, parrelationer, barn, ungdomar och vuxna. 1997 utkom den första upplagan av min omtalade och mycket uppskattade bok ”Att sätta gränser. Ett villkor för växande” (Natur och Kultur).

 

Jag är nu bosatt på Gotland sedan år 2000 och ännu privatkliniskt verksam på ön. Har fortsatt föreläsningsverksamhet runtom i landet, framför allt kring temat barns utveckling till vuxna. Men jag föreläser också kring vuxna människors villkor.

Sedan 1986 har jag också varit verksam som internationell flygpsykolog med tyngdvikt på urval och personbedömning.

 

Detta är min hemsida.

 

Bengt Grandelius

Psykologkonsult AB

(556619-7934)

Copyright @ 2017 Bengt Grandelius

Kontakt

E-post: bengt.grandelius@telia.com

Tel: 070 – 645 83 88 (+46 70 645 83 88)